• Tel. číslo


    0940 887 577

  • Email


    kontakt@eurocleanlines.eu

Upratovanie firiem.

Jednorázovo aj pravidelne

Utieranie prachu a dôkladné umývanie priestorov

Upratovanie kancelárií a chodieb

Upratovanie a čistenie šatní, WC, pisoárov

Čistenie konferenčných miestností

Upratovanie skladov, garáží

Umývanie okien, podláh, výťahov

V zimnom období aj odhŕňanie snehu

Kosenie trávnikov

iné práce podľa požiadaviek zákazníka

Kolaudačné upratovanie

Jednorázovo, po dohode aj s prechodom na pravidelné upratovanie

upratovanie po prestavbách, nových stavieb, či rekonštrukciách už obývaných budov

upratovanie nových stavieb po konštrukčných prácach

utieranie prachu, vývoz odpadu

čistenie a umývanie podláh, schodov

Umývanie okien, zrkadiel, vchodových medzi vchodových dverí

čistenie kobercov, nábytku

umývanie pivníc, skladov, šatní, svietidiel, wc

iné práce podľa požiadaviek zákazníka


Cenovú ponuku vypracujeme po obhliadnutí objektu.

Obhliadka a cenová ponuka sú bezplatné.  Sme mobilní a po dohodnutí sa na tel. č. 0940 887 577 vieme prísť kamkoľvek.