Upratovanie vchodov

 

Upratujeme už vyše 80 bytových domov v Poprade a Kežmarku.

Pod upratovanie bytového domu patrí:

Pravidelne upratovanie kompletne od hora až nadol
1x týždenne: chodby, schodisko, pivničné priestory, výťahová kabínka.
- 2x ročne umývanie okien v na medziposchodiach - 1x ročne umývanie skiel na výťahovej šachte - 2x ročne čistenie svietidiel kompletne v bytovom dome, poprípade aj podľa potreby viackrát do roka.

- odstránenie pavučín kompletne v bytovom dome podľa potreby - čistenie, umytie vchodových dverí aj medzivchodových dverí podľa potreby - poutieranie prachu na miestach ako napr. schránky, hydranty, obrazy, nástenky, sokle a pod. - pozbieranie cigaretových ohorkov spred vchodov 2x do roka
Na začiatku sa postaráme o kompletné vyčistenie a potom udržiavame stav, aby boli naši zákazníci spokojní.

Ak by ste mali záujem o zmenu intenzity upratovania napr. na 2x týždenne alebo o inú individuálnu požiadavku, kontaktujte nás na vypracovanie novej cenovej ponuky.





 

Z upratovania bytových domov





Ptredbežná objednávka