Upratovanie firemných priestorov

 

Dôkladné čistenie firemných priestorov
Upratovanie Hotelových a reštauračných zariadení
Upratovanie ordinácií
Upratovanie obchodných centier
Upratovanie kancelárií a chodieb
Upratovanie a čistenie šatní, WC, pisoárov
Čistenie konferenčných miestností
Upratovanie skladov, garáží
Umývanie okien, podláh, výťahov
V zimnom období aj odhŕňanie snehu
Kosenie trávnikov


iné práce podľa požiadaviek zákazníka
 

Z upratovania firemných priestorov
Predbežná objednávka